List of CHIME Boards

CHIME Board is assembled by public election which is held every two years. Board members may serve up to two consecutive terms. The Chair of CHIME Board represents the board for the functions inside and outside Microsoft if called for.  The Vice Chair(s) assist the Chair carrying out the general duties to the community.

2016 – 2018 CHIME Board Members:
Chairman: Kirk Li
Vice-Chair: Nixon Nie
Vice-Chair: Jason Weng (2016-2017), Wei Chen (2017-2018), Baochen Sun (2018)
Treasurer: Boya Xie (2016-2017), Leo Cheng (2018)
Board Members: James Liu, Tyler Fang, Hesen Peng, Mikko Fang, Jinpeng LV, Min Qi, Sabrina Su, Xin Bai, Paul Lou, Baochen Sun, Dean Zhou, Leo Cheng, Lawrence Lou

2014 - 2016 CHIME Board
2014 – 2016 CHIME Board

2014 – 2016 CHIME Board Members:
Chairman: Jackson Hong (洪偲淘)
Vice-Chair: Andy Ran (冉翔)
Vice-Chair: Luke Zhang (张路军)
Treasurer: Diana Tang (汤黎萍) (2014-2015)
Strategy Officer: Lin Zhang (张琳)
Board Members: Bo Yuan (原博) (2014-2015), Bryan Huang (黄冰南), Frank Wu (吴嵘), Hooray Hu (胡雷) (2014-2015), Jason Weng (翁鹏飞), Jenny Jiao (焦妮), Liancheng Sheng (沈廉诚) (2014-2015), Nixon Nie (聂鑫), Tom Zhou (周湘宇), Yuhua Zheng (郑宇化) (2014-2015)

2012-2014 CHIME Board

2012 – 2014 CHIME Board Members:
Chair: Debbie Liu(刘俐)
Vice-Chair: Sheila Shang (尚笑莉)
Vice-Chair: Lan Li (李岚)
Treasurer: Frank Wu (吴嵘)
Board Members: Huifang Yin (殷惠芳), Bo Yuan (原博), Christy He (何元烨), Jeff Zhang (张晓龙), Tom Zhou, Andy Ran, Dianna Tang, Luke Zhang, Yanlin Peng

CHIME Associate Board Members:
Anqi Chen, Hooray Hu, Jackson Hong, Sean Li

2010-2012 CHIME Board
2010-2012 CHIME Board

2010 – 2012 CHIME Board

Chair: Yushi Shen (沈寓实)
Vice Chair: Aifang Zhao (赵爱方, 2010-2011); Elaine Chang (常青); Min Luo (罗敏, 2011-2012)
Treasurer: Kevin Zhang (张华开)
Board Members: Qingxin Shi (史青鑫), Lan Li (李岚), Ye Wang (汪冶), Mandy Zheng (郑曼), Gong Cheng (程攻), Elaine Wang (王兰),
Debbie Liu (刘俐), Jing Zhong (钟婧), Richard Liu (刘硕), Christy He (何元烨)

 

2008-2010 CHIME Board
2008-2010 CHIME Board

2008 – 2010 CHIME Board

Chair: Weina Wang (王维娜, 2008-2009)  ;  Lei Li (李磊, 2009-2010)
Vice Chair:  Lei Li (李磊, 2008-2009);  Joanna Jiang (蒋晓华, 2009-2010)
Treasurer: Qiong Ou (欧琼)
Board Members: Lu Zhao (赵璐), Kelly Zhang (张奭), Gong Cheng (程功), Wenda He (何文达), Yushi Shen (沈寓实), Feng Yuan (袁峰), Dan Pan (潘丹), Mandy Zheng (郑曼), Xiaofeng Fan, Wilson Lee, Wei Qi

2006-2008 CHIME Board
2006-2008 CHIME Board

2006 – 2008 CHIME Board

Chair: Weijuan Shi (施卫娟)
Vice Chair: Dong Wei (魏东)
Treasurer: Wendy Wang (王文婧), Lu Zhao (赵璐)
Board Members: Weina Wang (王维娜), Joanna Jiang (蒋晓华), Haiyong Wang (王海勇), Qi Zhong (钟琪), Guangyu Gu (顾广宇), Gang Chen (陈刚), Yunbo Deng (邓云波)

 

2004 – 2006 CHIME Board
Chair: Xinran Wang (王鑫然)
Vice Chair: Lan Luan (栾兰)
Board Members: Dong Wei, Weijun Shi, Lisa Liu, Yunbo Deng, Jun Li, Chenfeng Song

 

2002 – 2004 CHIME Board
Chair: Bill Luan (栾跃)
Vice Chair: Dan Li (李丹)
Board Members: Fei Chua, Ning Zhang, Tao Wang, Li Liang, Jun Li, Diane Li, Xinran Wang, Diana Li